Faktury i korekty faktur. Jak uniknąć błędów?

Faktura to podstawowy dokument w obrocie gospodarczym, w większości przypadków bez faktury nie ma przychodów i nie ma kosztów. Wszyscy o tym wiemy, ale czy jesteśmy pewni, że wystawiamy i otrzymujemy poprawne faktury i korekty.

Sfera faktur zmienia się na naszych oczach, stopniowo przechodzimy od papieru, przez wersje elektroniczne do faktur w systemie KSeF.

W bezpłatnym kursie „Faktury i korekty faktur. Jak uniknąć błędów?” dowiesz się.

 • Na które elementy faktury szczególnie uważać, aby organ skarbowy nie uznał jej za wadliwą
 • Kto i kiedy ma obowiązek wystawić fakturę?
 • Co możemy korygować notą korygującą, a co bezwzględnie korektą faktury?
 • W czym pomógł SLIM VAT1 z 2021 roku w zakresie wystawiania korekt?

Iwona Biernat – Baran 

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej.

Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym.

Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP, członek Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego.

Odpowiadamy na kluczowe pytania

 • Kto i kiedy ma obowiązek wystawić fakturę?
 • Jakie są obowiązkowe elementy faktury?
 • Co to jest faktura korygująca i w jakiej sytuacji ją wystawiamy?
 • Czy notą korygującą nabywca może skorygować zmianę, polegającą na zmianie podmiotu na fakturze?

Prezentujemy rozwiązania, porównania z odwołaniami do przepisów w dwóch odcinkach video (43 minut)

Ułatwiamy zapoznanie się z treścią odcinków video w formie wygodnej transkrypcji (17 stron)

Wskazujemy najważniejsze informacje, podajemy przykłady, pomagamy zrozumieć w e-book;u (27 stron)

Wspieramy w opanowaniu materiału końcowym testem (6 pytań)

Wręczamy certyfikat za ukończenie kursu lub zaliczenie końcowego testu

Dwa odcinki video

Odcinek 1 (24 minuty) – Faktury VAT

 • Definicja faktury
 • Kto i kiedy ma obowiązek wystawić fakturę
 • Obowiązkowe elementy faktury

Odcinek 2 (19 minut) – Faktury korygujące

 • Faktury korygujące i noty korygujące
 • Korekta in minus
 • Korekta in plus

Transkrypcja w formacie PDF (17  stron) zawiera dokładny zapis treści omawianych podczas nagrania, jej zadaniem jest wsparcie Odbiorcy w śledzeniu wypowiedzi autora oraz ułatwienie przyswojenia całego materiału.

Transkrypcję można ściągnąć w pliku na komputer lub wydrukować i korzystać niezależnie od dostępu do kursu.

 

E-book w formacie PDF (27 stron) to praktyczny, narzędziowy przewodnik ułatwiający przyswojenie i zastosowanie całego materiału w pracy, z którego można korzystać niezależnie od nagrania, jest osobnym, praktycznym podsumowaniem całego materiału, podanym w wygodnej narzędziowej formie.

E-book, tak jak transkrypcję można ściągnąć w pliku na komputer lub wydrukować i korzystać niezależnie od dostępu do kursu.

Końcowy test nie jest obowiązkowym elementem kursu, ale warto go wykonać, aby upewnić się, czy nowa wiedza z kursu została z nami na dłużej, czy potrafimy wyciągnąć praktyczne wnioski.

Krótka forma 6 pytań pozwala uzyskać szybką odpowiedź (wyniki prezentowane są od razu na ekranie) czy materiał został poprawnie opanowany.

Ukończenie kursu i zaliczenie końcowego testu premiowane jest dyplomem i certyfikatem.

Wystarczy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 51% pytań i certyfikat zostanie wystawiony w indywidualnym profilu Uczestnika kursu a każda osoba, która ukończy kurs otrzymuje dyplom, niezależnie od tego, czy uzyska pozytwny wynik w testach.  

Zobacz kurs
Darmowy

Zawartość

 • 3 Odcinki
 • 2 Dokumenty
 • Certyfikat