Fundacja rodzinna

Dlaczego fundacja rodzinna może być wartościowym rozwiązaniem w firmach rodzinnych?

Jak wspierać przedsiębiorcę w powołaniu fundacji rodzinnej?

Dlaczego fundacja rodzinna jest optymalnym podatkowo wehikułem inwestycyjnym?

Księgowi i doradcy podatkowi uczestniczą w życiu tysięcy firm, pomagają w prowadzeniu finansów oraz rozliczeń podatkowych, często znają sytuację rodzinną swoich klientów, dostrzegają zagrożenia i pojawiające się szanse. Taką szansą są teraz przepisy o fundacji rodzinnej, która może stać się wiodącym rozwiązaniem do zabezpieczenia i zarządzania majątkiem rodzinnym.

W kursie “Fundacja rodzinna” pokazujemy w jakich przypadkach warto rozważyć powołanie fundacji rodzinnej, porównujemy różne sytuacje przedsiębiorców i przedstawiamy kalkulacje podatkowe. W Polsce wg różnych szacunków jest ponad 800 tysięcy firm rodzinnych i nowe przepisy o fundacji rodzinnej mogą dotyczyć sporej ich części, dlatego tak ważne są wiedza i praktyczne wyjaśnienia prezentowane w kursie.

Dzięki kursowi “Fundacja rodzinna” dowiesz się:

– w jakich rodzinnych sytuacjach warto skorzystać z fundacji rodzinnej

– jak fundacja rodzinna zabezpiecza majątek rodziny

– kto i kiedy może zostać fundatorem

– jakie korzyści podatkowe zapewnia fundacja rodzinna

– co zrobić, aby powołanie fundacji rodzinnej było dobrze wkomponowane w proces sukcesji i budowy firmy na pokolenia

Kurs “Fundacja rodzinna” skierowany jest do księgowych i doradców podatkowych, którym zależy na wspieraniu swoich klientów, szczególnie w zakresie zabezpieczenia ich rodzinnego majątku.

prof. Adam Mariański 

Główny ekspert Senatu RP ds. ustawy o fundacjach rodzinnych. Współtwórca ostatecznej wersji ustawy.

Najlepszy w Polsce doradca podatkowy w dziedzinie podatku dochodowego według 13. i 14. edycji rankingu „Rzeczpospolitej”.

Jeden z 10 najlepszych doradców klientów prywatnych w Polsce według rankingu „Chambers and Partners”. Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej UŁa. Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club. Ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji.

Pomysłodawca, założyciel i Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego, Partner Mariański Group. Współautor ustawy o fundacjach rodzinnych.

Powszechnie rozpoznawany ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania rodzinnego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych. Opracowuje dla przedsiębiorców rodzinnych i wdraża plany sukcesji, konstytucje rodzinne oraz wyspecjalizowane instrumenty planowania spadkowego (trusty czy fundacje).

Wskazujemy na rolę księgowego i doradcy podatkowego w procesie powoływania fundacji rodzinnej i gwarantujemy, że w kursie otrzymasz:

 – porównania i kalkulacje podatkowe wynikające z ustawy

– odniesienia do fundacji zagranicznych oraz trust’ów

– przedstawienie zasad zarządzania majątkiem rodzinnym w fundacji rodzinnej

– omówienie założeń statutu fundacji rodzinnej

– analizę jaki rodzaj działalności gospodarczej jest dozwolony i jak jest opodatkowany

– podsumowanie jak powołanie fundacji rodzinnej wpływa na prawo do zachowku

– dokładne omówienie nowej ustawy o fundacjach rodzinnych

W 9 praktycznych odcinkach (łącznie 148 minut) opanujesz całość zagadnień związanych z fundacją rodzinną, będziesz w stanie umieścić tę nową formę zarządzania majątkiem rodzinnym na mapie dostępnych rozwiązań prawnych oraz określić swoją rolę w przypadku pytań od współpracowników lub klientów.

Prezentujemy rozwiązania, porównania z odwołaniami do nowej ustawy w 9 odcinkach video (łącznie 148 minut)

Ułatwiamy zapoznanie się z treścią odcinków video w formie wygodnej transkrypcji (63 strony)

Wskazujemy najważniejsze informacje, podajemy przykłady, pomagamy zrozumieć w 9 e-book’ach (łącznie 137 stron)

Wspieramy w opanowaniu materiału końcowym testem (13 pytań)

Pamiętaj! Kurs “Fundacja rodzinna” skierowany jest do księgowych i doradców podatkowych, którym zależy na wspieraniu swoich klientów, szczególnie w zakresie zabezpieczenia ich rodzinnego majątku.

Kurs “Fundacja rodzinna” – opis 9 odcinków

Odcinek 1 – Rola profesjonalnego doradcy w procesie budowy firmy na pokolenia (28 minut)

Odcinek 2 – Fundacje i trusty zagraniczne – zalety i wady (23 minuty)

Odcinek 3 – Fundacja rodzinna podstawowy instrument budowy firmy na pokolenia (8 minut)

Odcinek 4 – Cel i forma prawna polskiej fundacji rodzinnej (22 minuty)

Odcinek 5 – Funkcjonowanie fundacji – organy, beneficjenci (14 minut)

Odcinek 6 – Dozwolona działalność gospodarcza – fundusz inwestycyjny (optymalna struktura biznesu) (10 minut)

Odcinek 7 – Opodatkowanie fundacji i beneficjentów (24 minuty)

Odcinek 7a – Opodatkowanie fundacji i beneficjentów –  – nowelizacja ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (27 minuty)

Odcinek 8 – Ograniczenia i wyłączenia prawa do zachowku (12 minut)

Odcinek 9 – Fundacja nie jest samoistnym rozwiązaniem problemów rodzinnych (7 minut)

Ukończenie kursu premiowane jest dyplomem.

Każda osoba, która ukończy kurs otrzymuje Dyplom, który będzie dostępny w indywidualnym profilu Uczestnika kursu. 

Program kursu

Rozwiń wszystko

MATERIAŁY DODATKOWE

Sesje Q&A
Zobacz kurs

Zawartość

  • 12 Odcinki
  • 11 Dokumenty
  • 1 Test
  • Certyfikat