BEZPŁATNY ODCINEK – Podatek dochodowy CIT 3.0

Zmiany CIT w Polskim Nie(Ładzie), czyli ciąg dalszy pomysłów na utrudnianie życia przedsiębiorcy i księgowej 

Mija już ponad rok odkąd Polski Ład skomplikował życie każdemu przedsiębiorcy i każdej księgowej. Wprowadzali, zmieniali, psuli, poprawiali, i tak dalej i tak dalej… był to dla nas wszystkich trudny czas, przebrnęliśmy już przez między innymi przez składkę zdrowotną, PIT czy ryczałt a teraz przed nami nowości w podatku CIT…, ktore dotyczą każdej osoby prawnej, czyli łącznie ponad 500 tysięcy podmiotów. 

Zmiany w estońskim CIT – nowe korzyści wprowadzane nowelizacją podatku od osób prawnych 

Po początkowym wprowadzeniu mało atrakcyjnych przepisów rząd wyjątkowo posłuchał specjalistów i przedsiębiorców i wprowadził zmiany, które zwiększyły atrakcyjność estońskiego CIT. Nowelizacją przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono między innymi niższe stawki podatkowe czy brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych. 

Nowe, ambitne zadanie przed księgowymi – zmiany w CIT

Przed księgowymi kolejne wyzwanie – zamknięcie roku podatkowego oraz przygotowanie bilansów u osób prawnych. Nowe przepisy dotyczące CIT zmieniają m.in. amortyzację, minimalny podatek dochodowy czy definicję przychodów. Bez ich dokładnego poznania oraz wdrożenia w życie nie będzie można poprawnie zamknąć 2022 roku, więc znowu bardzo dużo pracy przed nami. 

Kurs “Podatek dochodowy CIT 3.0” zawiera wszystkie wprowadzane zmiany w 2022 r. Poznanie ich jest niezbędne do właściwej interpretacji, zaksięgowania i przygotowanie rocznego rozliczenia każdej osoby prawnej w Polsce.

prof. Adam Mariański 

Pomysłodawca, założyciel i Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego, Partner Mariański Group.

Założyciel Polskiego Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych. Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club. Ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji. Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych V kadencji.
Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Członek Rady Nadzorczej polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA) oraz członek Komitetu Akademickiego Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w podatku dochodowym wg. rankingu „Rzeczpospolitej” (2019, 2020).
Zarządza zespołem doświadczonych ekspertów z zakresu prawa, podatków i ekonomii. Wysokiej klasy specjalista z dziedziny restrukturyzacji i sukcesji biznesu o wieloletnim doświadczeniu w opracowywaniu nowatorskich rozwiązań.

Odpowiadamy na kluczowe pytania związane ze  zmianami w ramach Polskiego Ładu 1.0 i 3.0” gwarantujemy, że:

 • nie umknie żadna ważna zmiana w CIT,
 • roczne rozliczenie podatku CIT za 2022 będzie zgodne z aktualnymi wymaganiami,
 • zapłacisz możliwie najniższy podatek, gdyż zastosujesz wszelkie ulgi i odliczenia.

Prezentujemy rozwiązania, porównania z odwołaniami do przepisów w dwudziestu odcinkach video (łącznie 264 minuty)

Ułatwiamy zapoznanie się z treścią odcinków video w formie wygodnej transkrypcji (126 strony)

Wskazujemy najważniejsze informacje, podajemy przykłady, pomagamy zrozumieć w e-book’u (264 strony)

Wspieramy w opanowaniu materiału końcowym testem (50 pytań)

Wręczamy certyfikat za ukończenie kursu lub zaliczenie końcowego testu

Moduł 1. Spółki komandytowe (komandytowo-akcyjne) oraz spółki jawne jako podatnicy CIT

 • Odcinek 1. Spółki komandytowe (komandytowo-akcyjne) (27 minut)
 • Odcinek 2. Spółki jawne (11 minut)

Moduł 2. Estoński CIT

 • Odcinek 1. Korzyści (12 minut)
 • Odcinek 2. Warunki, procedura, ryzyka (11 minut)

Moduł 3. Zmiany w zakresie czynności transgranicznych

 • Odcinek 1. Miejsce faktycznego zarządu oraz transakcje rajowe (15 minut)
 • Odcinek 2. Rzeczywisty właściciel, jednostki kontrolowane oraz podatek u źródła (26 minut)

Moduł 4. Podmioty powiązane

 • Odcinek 1. Ceny transferowe (14 minut)
 • Odcinek 2. Podatek od przerzuconych dochodów (14 minut)

Moduł 5. Grupy kapitałowe

 • Odcinek 1. Zmiany dotyczące Podatkowych Grup Kapitałowych (7 minut)
 • Odcinek 2. Polska Spółka Holdingowa (11 minut)

Moduł 6. Ulgi podatkowe

 • Odcinek 1. Ulga B+R, na robotyzację, prototyp oraz innowacyjnych pracowników (14 minut)
 • Odcinek 2. Ulga na ekspansję, konsolidacyjna oraz IPO (10 minut)
 • Odcinek 3. Ulga na sport, kulturę oraz terminale płatnicze (10 minut)

Moduł 7. Przychody i koszty podatkowe

 • Odcinek 1. Modyfikacje w definicji przychodów (12 minut)
 • Odcinek 2. Wyłączenia kosztów podatkowych (finansowanie dłużne, ukryta dywidenda) (13 minut)
 • Odcinek 3. Amortyzacja podatkowa (7 minut)

Moduł 8. Restrukturyzacje spółek oraz M&A

 • Odcinek 1. Restrukturyzacje, aporty ZCP i przedsiębiorstwa, wymiana udziałów (12 minut)
 • Odcinek 2. Połączenia i podziały spółek (13 minut)

Moduł 9. Podatek minimalny i inne zmiany

 • Odcinek 1. Podatek minimalny (11 minut)
 • Odcinek 2. Ewidencje rachunkowe oraz zmiany w Ordynacji podatkowej (14 minut)

  

Transkrypcja w formacie PDF (126 stron) zawiera dokładny zapis treści omawianych podczas nagrania, jej zadaniem jest wsparcie Odbiorcy w śledzeniu wypowiedzi autora oraz ułatwienie przyswojenia całego materiału.

Transkrypcję można ściągnąć w pliku na komputer lub wydrukować i korzystać niezależnie od dostępu do kursu.

 

9 E-book’ów w formacie PDF (262 stron) to zestaw praktycznych, narzędziowych przewodników ułatwiający przyswojenie i zastosowanie całego materiału w pracy, z którego można korzystać niezależnie od nagrania, jest osobnym, podsumowaniem całego kursu, podanym w wygodnej graficznie formie.

E-book (1) – Podatek dochodowy CIT 3.0 – Spółki Komandytowe

E-book (2) – Podatek dochodowy CIT3 .0 – Estoński CIT

E-book (3) – Podatek dochodowy CIT 3.0 – Czynności Transgraniczne

E-book (4) – Podatek dochodowy CIT 3.0 – Podmioty Powiązane

E-book (5) – Podatek dochodowy CIT 3.0 – Grupy Kapitałowe

E-book (6) – Podatek dochodowy CIT 3.0 – Ulgi_Podatkowe

E-book (7) – Podatek dochodowy CIT 3.0  – Przychody i Koszty

E-book (8) – Podatek dochodowy CIT 3.0 – Restrukturyzacje

E-book (9) – Podatek dochodowy CIT 3.0  – Podatek Minimalny

E-book’i, tak jak transkrypcję można ściągnąć w pliku na komputer lub wydrukować i korzystać niezależnie od dostępu do kursu.

Końcowy test nie jest obowiązkowym elementem kursu, ale warto go wykonać, aby upewnić się, czy nowa wiedza z kursu została z nami na dłużej, czy potrafimy wyciągnąć praktyczne wnioski.

Test w kursie “Podatek dochodowy od osób prawnych 2022 r. – zmiany w ramach Polskiego Ładu 1.0 i 3.0” zawiera obszerne podsumowanie całego materiału. W 50 pytaniach można wyłapać wszelkie zawiłości, których zrozumieni jest niezbędne do właściwego zastosowania nowych przepisów.

Ukończenie kursu i zaliczenie końcowego testu premiowane jest dyplomem i certyfikatem.

Wystarczy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 51% pytań i certyfikat zostanie wystawiony w indywidualnym profilu Uczestnika kursu a każda osoba, która ukończy kurs otrzymuje dyplom, niezależnie od tego, czy uzyska pozytwny wynik w testach.  

Zobacz kurs
Darmowy

Zawartość

 • 1 Odcinek
 • Certyfikat