Rachunkowość fundacji rodzinnej z przykładami planu kont i polityki rachunkowości

Fundacja rodzinna jest nową formą organizacyjno-prawną w Polsce i wymaga istotnej zmiany w prowadzeniu rachunkowości, gdyż celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie mienia i stworzenie wehikułu rozwojowego dla firm, majątku rodzinnego.

Kurs “Rachunkowość fundacji rodzinnej”odpowiada na kluczowe pytania:

Jak ująć księgowo i jak księgować realizację celów fundacji rodzinnej?

Jak stosować przepisy o rachunkowości niezbędne do stworzenia polityki rachunkowości fundacji rodzinnej?

Jak założyć plan kont fundacji rodzinnej?

Czy księgowość fundacji rodzinnej jest podobna do księgowania fundacji zwykłej?

Jak stosować przepisy o rachunkowości niezbędne do stworzenia polityki rachunkowości fundacji rodzinnej?

Jakie cele ma spełniać księgowość fundacji rodzinnej?

W jaki sposób sporządzić bilans otwarcia?

Jakie konta założyć aby służyły one do prawidłowego rozliczania podatków fundacji rodzinnych?

Warto pamiętać, że księgowość fundacji rodzinnej powinna realizować 3 podstawowe cele, niezbędne do zarządzania fundacją rodzinną:

 1. informacja dla fundatora
 2. kontrolę realizacji świadczeń
 3. funkcję fiskalną

Dlatego kurs “Rachunkowość fundacji rodzinnej z przykładami planu kont i polityki rachunkowości” wskazuje jak przygotować i prowadzić rachunkowość fundacji rodzinnej, aby zapewnić fundatorom odpowiedni dostęp do informacji o ich majątku, realizacji świadczeń z tego majątku oraz bezpieczeństwo podatkowe!

dr Waldemar Szewc 

 • doradca podatkowy, od 1992 r. właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego A.F.O. (świadczącej usługi w zakresie prawa podatkowego, usługowego prowadzenia rachunkowości oraz outsourcingu spraw kadrowo-płacowych),
 • trener biznesu i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem,
 • w 2018 r. obronił tytuł doktora nauk ekonomicznych rozprawą doktorską pt. „Coaching jako instrument kreowania wiedzy w kancelariach doradztwa podatkowego”,
 • realizuje szkolenia z zakresu polityki podatkowej, przedsiębiorczości, zarządzania, prawa podatkowego, finansów metodą treningu i coachingu zespołowego.

 

Kurs “Rachunkowość fundacji rodzinnej z przykładami planu kont i polityki rachunkowości”:

 • wspiera księgowego lub doradcę podatkowego w przygotowaniu i prowadzeniu księgowości fundacji rodzinnej zgodnie z celami jej powstania,
 • omawia w 16 odcinkach video aspekty księgowe, podatkowe i biznesowe prowadzenia księgowości fundacji rodzinnej,
 • gwarantuje wysoki poziom wiedzy i praktyczne rozwiązania przedstawiane przez dr Waldemara Szewca
 • ułatwia opracowanie planu kont fundacji rodzinnej na podstawie przykładu z opisem poszczególnych kont

Kurs “Rachunkowość fundacji rodzinnej z przykładowym planem kont” to zestaw praktycznych narzędzi i rozwiązań:

 • 16 odcinków video (łącznie 375 minut)
 • przykładowy Plan kont fundacji rodzinnej
 • przykładowa Polityka rachunkowości fundacji rodzinnej
 • transkrypcja
 • 16 e-booków
 • certyfikat i dyplom ukończenia kursu

Kurs “Rachunkowość fundacji rodzinnej z przykładami planu kont i polityki rachunkowości” pomaga przygotować i prowadzić rachunkowość fundacji rodzinnej, aby zapewnić fundatorom odpowiedni dostęp do informacji o ich majątku, realizacji świadczeń z tego majątku oraz bezpieczeństwo podatkowe.

Kurs “Rachunkowość fundacji rodzinnej z przykładami planu kont i polityki rachunkowości” zawiera wzory przygotowane w edytowalnej wersji Word oraz w PDF. Polityka rachunkowości fundacji rodzinnej zaprezentowana jest na 36 stronach, a plan kont na 16.

Uwzględnione są wszystkie konta księgowe, od Zespołu 0 do 8.

Poglądowe strony

 

Kurs “Rachunkowość fundacji rodzinnej z przykładami planu kont i polityki rachunkowości” pomaga przygotować i prowadzić rachunkowość fundacji rodzinnej, aby zapewnić fundatorom odpowiedni dostęp do informacji o ich majątku, realizacji świadczeń z tego majątku oraz bezpieczeństwo podatkowe.

Kurs “Rachunkowość fundacji rodzinnej z przykładami planu kont i polityki rachunkowości” – 16 odcinków (375 minut materiału video)

Odcinek specjalny – Jak dobrze prowadzić rachunkowość fundacji rodzinnej? (9 minut)

Odcinek 1 – Specyfika fundacji rodzinnej – cele i organy (22 minuty)

Odcinek 2 – Specyfika fundacji rodzinnej – działalność gospodarcza (27 minut)

Odcinek 3 – Ogólne zasady rachunkowości fundacji rodzinnej (21 minut)

Odcinek 4 – Ogólne zasady rachunkowości fundacji rodzinnej (zasady formalne) (20 minut)

Odcinek 5 – Prawa wyboru a rachunkowość fundacji rodzinnej (23 minuty)

Odcinek 6 – Podatkowy suplement do polityki rachunkowości (21 minut)

Odcinek 7 – Zespół 0. Majątek trwały fundacji rodzinnej (22 minuty)

Odcinek 8 – Zespół 0. Wykaz kont z zasadami tworzenia kont analitycznych (20 minut)

Odcinek 9 – Zespół 1. Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe (10 minut)

Odcinek 10 – Zespół 2. Rozrachunki (42 minuty)

Odcinek 11 – Zespół 3. Materiały i towary (9 minut)

Odcinek 12 – Zespół 4. Koszty według rodzajów (18 minut)

Odcinek 13 – Przypisanie kosztów działalności statutowej, ustawowej i pozaustawowej do poszczególnych rodzajów kont wynikowych (38 minut)

Odcinek 14 – Zespół 5. Koszty według typów działalności; Zespół 7. Przychody (44 minuty)

Odcinek 15 – Zespół 6. Produkty i rozliczenia międzyokresowe; Zespół 8. Kapitały, fundusze, wynik finansowy (29 minut)

Końcowy test nie jest obowiązkowym elementem kursu, ale warto go wykonać, aby upewnić się, czy nowa wiedza z kursu została z nami na dłużej, czy potrafimy wyciągnąć praktyczne wnioski.

Test w kursie “Rachunkowość fundacji rodzinnej” zawiera obszerne podsumowanie całego materiału. W 30 pytaniach można wyłapać wszelkie zawiłości, których zrozumienie jest niezbędne do właściwego poprowadzenia rachunkowości fundacji rodzinnej.

Ukończenie kursu i zaliczenie końcowego testu premiowane jest dyplomem i certyfikatem.

Wystarczy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 75% pytań i certyfikat zostanie wystawiony w indywidualnym profilu Uczestnika kursu a każda osoba, która ukończy kurs otrzymuje dyplom, niezależnie od tego, czy uzyska pozytwny wynik w testach.  

Zobacz kurs

Zawartość

 • 27 Odcinki
 • 17 Dokumenty
 • 1 Test
 • Certyfikat