PAKIET PRO – Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w VAT i podatkach dochodowych

Jakie wydatki reklamowe mogą być zakwestionowane przez urząd skarbowy? Co zrobić, aby urząd nie ocenił kosztu jako reprezentacji? Dlaczego hojność wobec pracowników nie zawsze podoba się urzędom skarbowym? W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych próżno szukać rozdzielenia kosztów na reprezentacyjne i reklamowe, nie ma też definicji tego rodzaju kosztów. W VAT znajdziemy więcej szczegółowych rozwiązań, ale łatwiej o błędy interpretacyjne, a urzędy skarbowe tylko czekają na nasze błędne klasyfikacje wydatków. W kursie o reprezentacji i reklamie w podatkach dochodowych i VAT, dowiesz się jak poprawnie rozróżnić te dwa rodzaje wydatków oraz co zrobić, aby zagwarantować sobie, że konkretny wydatek będzie kosztem uzyskania przychodu oraz kiedy będzie lub nie podlegał VAT. Dzięki kursowi:
 • poznasz wszystkie kryteria podziału na reprezentację i reklamę
 • zaliczysz jak najwięcej wydatków do kosztów uzyskania
 • nie zapłacisz w ogóle lub zapłacisz minimalny VAT od wydatków związanych z reprezentacją i reklamą
 • poprawnie rozliczysz wydatki na rzecz pracowników i ich przychody
 • poznasz szeroką linię orzeczniczą sądów oraz interpretacyjną urzędów
Urząd skarbowy niczym Cię nie zaskoczy a Ty zapewnisz sobie spokój!
Iwona Biernat-Baran Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Trenerka z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym.   Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP, członek Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego, członek Rady Programowej Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego.
Odpowiadamy na kluczowe pytania dotyczące reprezetnacji i reklamy w podatkach dochodowych i VAT oraz gwarantujemy, że:
 • poznasz wszystkie kryteria podziału na reprezentację i reklamę
 • zaliczysz jak najwięcej wydatków do kosztów uzyskania
 • nie zapłacisz w ogóle lub zapłacisz minimalny VAT od wydatków związanych z reprezentacją i reklamą
 • poprawnie rozliczysz wydatki na rzecz pracowników i ich przychody
 • poznasz szeroką linię orzeczniczą sądów oraz interpretacyjną urzędów
Urząd skarbowy niczym Cię nie zaskoczy a Ty zapewnisz sobie spokój!  Prezentujemy rozwiązania, porównania z odwołaniami do przepisów w trzynastu odcinkach video (łącznie 240 minut) Ułatwiamy zapoznanie się z treścią odcinków video w formie wygodnej transkrypcji (95 strony) Wskazujemy najważniejsze informacje, podajemy przykłady, pomagamy zrozumieć w e-book’u (147 strony) Wspieramy w opanowaniu materiału końcowym testem (20 pytań) Wręczamy certyfikat za ukończenie kursu lub zaliczenie końcowego testu
ODCINEK SPECJALNY 
 • Reprezentacja i reklama – różnice na przykładach wydatków świątecznych (28 minut)
MODUŁ I Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w VAT
 • Odcinek 1 – Sprzedaż za „cenę symboliczną”, prezenty o małej wartości oraz próbki (23 minuty)
 • Odcinek 2 – Świadczenia na rzecz pracowników (27 minut)
 • Odcinek 3 – Świadczenia na rzecz pracowników a prawo do odliczenia VAT (22 minuty)
 • Odcinek 4 – Bony towarowe (9 minut)
 • Odcinek 5 – Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług (12 minut)
MODUŁ II Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w podatkach dochodowych
 • Odcinek 1 – Wydatki na reprezentację i reklamę – definicje, przykłady, elementy rozróżniające, kryteria zaliczania do kosztów uzyskania (22 minuty)
 • Odcinek 2 – Świadczenia na rzecz pracowników, działalność socjalna (20 minut)
 • Odcinek 3 – Samochody służbowe, ubezpieczenia pracowników, przychody ze stosunku pracy (12 minut)
 • Odcinek 4 – Świadczenia nieodpłatne – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (14 minut)
 • Odcinek 5 – Sprzedaż premiowa, wydatki na nagrody, sponsoring (21 minut)
 • Odcinek 6 – Przykłady, interpretacje, orzeczenia (30 minut)
    Transkrypcja w formacie PDF (95 stron) zawiera dokładny zapis treści omawianych podczas nagrania, jej zadaniem jest wsparcie Odbiorcy w śledzeniu wypowiedzi autora oraz ułatwienie przyswojenia całego materiału. Transkrypcję można ściągnąć w pliku na komputer lub wydrukować i korzystać niezależnie od dostępu do kursu.
    E-book w formacie PDF (147 strony) to praktyczny, narzędziowy przewodnik ułatwiający przyswojenie i zastosowanie całego materiału w pracy, z którego można korzystać niezależnie od nagrania, jest osobnym, praktycznym podsumowaniem całego materiału, podanym w wygodnej narzędziowej formie. E-book, tak jak transkrypcję można ściągnąć w pliku na komputer lub wydrukować i korzystać niezależnie od dostępu do kursu.
Końcowy test nie jest obowiązkowym elementem kursu, ale warto go wykonać, aby upewnić się, czy nowa wiedza z kursu została z nami na dłużej, czy potrafimy wyciągnąć praktyczne wnioski. Test w kursie “Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w VAT i podatkach dochodowych” zawiera obszerne podsumowanie całego materiału. W 20 pytaniach można wyłapać wszelkie zawiłości, których zrozumieni jest niezbędne do właściwego zastosowania nowych przepisów.
Ukończenie kursu i zaliczenie końcowego testu premiowane jest dyplomem i certyfikatem. Wystarczy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 75% pytań i certyfikat zostanie wystawiony w indywidualnym profilu Uczestnika kursu a każda osoba, która ukończy kurs otrzymuje dyplom, niezależnie od tego, czy uzyska pozytwny wynik w testach.  
Zobacz kurs

Zawartość

 • 13 Odcinki
 • 2 Dokumenty
 • 1 Test
 • Certyfikat