40 wzorów pism podatkowych – czynności sprawdzające, kontrole, postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne, zabezpieczenia i egzekucje

Wzory pism podatkowych to niezastąpione narzędzie dla każdego podatnika, księgowej, doradcy podatkowego czy biura rachunkowego.

Zawierają 40 wzorów pism, które są nieocenione w kontaktach z urzędami podatkowymi w różnych sytuacjach, takich jak czynności sprawdzające, kontrole, postępowania podatkowe i oraz sądowo-administracyjne, postępowania zabezpieczające i egzekucyjne. Koncepcja i wprowadzenie do zbioru przygotowane przez prof. Adama Mariańskiego, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu, co dodatkowo gwarantuje wysoką jakość merytoryczną materiałów.

Czynności sprawdzające – 2 wzory

Kontrole podatkowe – 4 wzory

Postępowania podatkowe – 15 wzorów

Postępowania sądowo-administracyjne – 4 wzory

Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne – 7 wzorów

Inne wzory przydatne w kontaktach z urzędem skarbowym – 8 wzorów

Każdy wzór jest precyzyjnie dostosowany do specyficznego rodzaju kontaktu z urzędem skarbowym, co znacznie ułatwia ich wykorzystanie w praktyce.

W treści pism znajdują się praktyczne komentarze, które pomagają w ich opracowaniu i ułatwiają zrozumienie przepisów, na które się powołują.

Dzięki przykładowym uzasadnieniom użytkownicy mogą łatwiej przygotować swoje własne pisma, zwiększając tym samym szanse na pozytywne rozpatrzenie ich spraw.

Dostępność wzorów w edytowalnych formatach Word oraz PDF pozwala na łatwe dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb.

Zakup wzorów pism podatkowych zapewnia bezpłatne aktualizacje przez cały rok, co gwarantuje, że użytkownicy zawsze będą mieli dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych informacji.

Dostęp online do materiałów jest nieograniczony przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, co umożliwia korzystanie z nich w dowolnym momencie, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Wszystkie te korzyści sprawiają, że wzory pism podatkowych są niezastąpionym wsparciem w kontaktach z urzędami skarbowymi, oszczędzając czas, zwiększając skuteczność działań oraz zapewniając poprawne stosowanie prawa i dostępnych procedur.

Czynności sprawdzające
Odpowiedź na wezwanie w czynnościach sprawdzających
Odpowiedź na wezwanie w zapytaniu z tzw. krzyżówki

Kontrole podatkowe
Odpowiedź na wezwanie w kontroli podatkowej
Zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej
Stanowisko co do wyniku kontroli celno-skarbowej
Zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg podatkowych

Postępowania podatkowe
Odpowiedź na wezwanie w postępowaniu podatkowym
Stanowisko w sprawie materiału dowodowego w trybie art. 200 Ordynacji podatkowej
Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego
Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania
Wniosek o przeprowadzenie dowodu
Wniosek o wydanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt sprawy podatkowej
Zażalenie na zawieszenie postępowania podatkowego
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania podatkowego
Wniosek o wznowienie postępowania
Wniosek o uzupełnienie decyzji
Wniosek o sprostowanie decyzji
Wniosek o umorzenie postępowania
Odwołanie od decyzji podatkowej w związku z naruszeniem prawa materialnego
Odwołanie od decyzji podatkowej w związku z naruszeniem prawa procesowego
Skarga na bezczynność organu podatkowego

Postępowania sądowo-administracyjne
Skarga do WSA w związku z naruszeniem prawa materialnego
Skarga do WSA w związku z naruszeniem przepisów postępowania
Skarga kasacyjna do NSA w związku z naruszeniem prawa materialnego
Skarga kasacyjna do NSA w związku z naruszeniem przepisów postępowania
Postępowanie zabezpieczające/egzekucyjne
Zarzuty na zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Skarga na czynność egzekucyjną
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych poprzez rozłożenie zobowiązania podatkowego na raty
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych poprzez częściowe umorzenie zobowiązania podatkowego rozłożonego na raty
Wniosek o wskazanie stanu zadłużenia
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych poprzez umorzenie zaległości podatkowej
Odwołanie od decyzji odmawiającej rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej

Postępowania zabezpieczające/egzekucyjne
Zarzuty na zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
Skarga na czynność egzekucyjną
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych poprzez rozłożenie zobowiązania podatkowego na raty
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych poprzez częściowe umorzenie zobowiązania podatkowego rozłożonego na raty
Wniosek o wskazanie stanu zadłużenia
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych poprzez umorzenie zaległości podatkowej
Odwołanie od decyzji odmawiającej rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej

Inne wzory przydatne w kontaktach z urzędem skarbowym
Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika/wskazanie pełnomocnika do doręczeń
Wzór pełnomocnictwa szczególnego – (tylko PDF)
Wzór pełnomocnictwa ogólnego – (tylko PDF)
Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu
Wniosek o doręczanie pism
Wniosek o wgląd do akt sprawy podatkowej i wykonanie fotokopii akt sprawy podatkowej
Zażalenie na nałożenie kary porządkowej
Czynny żal

Dlaczego warto korzystać z opracowania “Wzory pism podatkowych – czynności sprawdzające, kontrole, postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne”?

 1. Bogaty i kompleksowy wybór wzorów pism – zawiera 40 wzorów pism nieocenionych w kontaktach z urzędami podatkowymi w różnych sytuacjach, takich jak czynności sprawdzające, kontrole, postępowania podatkowe oraz sądowo-administracyjne.
 2. Wysoka jakość merytoryczna – koncepcja i wprowadzenie przygotowane przez prof. Adama Mariańskiego, wzory opracowane przed doświadczony zespół – mec. Monika Wolska-Bryńska, mec. Lidia Syrek-Gerstenkorn, mec. Agata Kotwica-Stefańska.
 3. Precyzyjne dostosowanie – każdy wzór jest dostosowany do specyficznego rodzaju kontaktu z urzędem skarbowym, co ułatwia ich praktyczne wykorzystanie.
 4. Praktyczne komentarze – treści pism zawierają komentarze, które pomagają w ich opracowaniu i ułatwiają zrozumienie przepisów.
 5. Przykładowe uzasadnienia – ułatwiają przygotowanie własnych pism, zwiększając szanse na pozytywne rozpatrzenie spraw.
 6. Edytowalne formaty – dostępność wzorów w formatach Word oraz PDF pozwala na łatwe dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb.
 7. Bezpłatne aktualizacje – zakup wzorów zapewnia bezpłatne aktualizacje przez cały rok, gwarantując dostęp do najnowszych informacji.
 8. Nieograniczony dostęp online – materiały są dostępne online przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, umożliwiając korzystanie z nich w dowolnym momencie.
 9. Oszczędność czasu – wzory pism oszczędzają czas, pozwalając szybko i skutecznie reagować na wymagania urzędów skarbowych.
 10. Skuteczność działań – dzięki wzorom pism, użytkownicy mogą bardziej efektywnie prowadzić swoje sprawy podatkowe, zapewniając poprawne stosowanie prawa i procedur.

Koncepcja i wprowadzający komentarz video

prof. dr hab. Adam Mariański – doradca podatkowy, adwokat, doradca firm rodzinnych, profesor UŁa. Partner zarządzający w Mariański Group oraz Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego.
Najlepszy w Polsce doradca podatkowy w dziedzinie podatku dochodowego według 13., 14. i 17. edycji rankingu „Rzeczpospolitej”. Jeden z 10 najlepszych doradców klientów prywatnych w Polsce według rankingu „Chambers and Partners”. Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej UŁa. Przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club. Ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji. Główny ekspert Senatu RP ds. ustawy o fundacjach rodzinnych. Współtwórca ostatecznej wersji ustawy. Powszechnie rozpoznawany ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, sukcesji biznesu oraz planowania rodzinnego. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych.

Koncepcja i opracowanie wzorów pism

mec. Monika Wolska-Bryńska – radca prawny, menedżer w Zespole Postępowań w Mariański Group, odpowiada za prowadzenie spraw klientów w ramach postępowań podatkowych oraz wtórnych do nich – postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, reprezentuje klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi oraz występuje w postępowaniach karno-skarbowych.

 mec. Lidia Syrek-Gerstenkorn – doradca podatkowy w Zespole Postępowań w Mariański Group, wspiera klientów w ramach kontroli i postępowań podatkowych oraz reprezentuje ich w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Zajmuje się kompleksową obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie podatkowym, oferując profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego klienta.

 mec. Agata Kotwica-Stefańska – adwokat w Zespole Postępowań w Mariański Group, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz sporządza opinie prawne, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. Jej specjalizacje obejmują prawo i postępowanie cywilne, administracyjne, karne oraz prawo własności intelektualnej.

Zobacz kurs

Zawartość

 • 14 Odcinki
 • 78 Dokumenty